Privacyverklaring

Privacybeleid Lisette Kok Coaching | Laatst herzien december 2021

Lisette Kok Coaching (‘wij’, of ‘onze’) beheert de website www.lisettekok.nl en coaching (de ‘service’).

Deze pagina informeert je over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke gegevens wanneer je onze Service gebruikt en de keuzes die je aan die gegevens hebt gekoppeld. Wij gebruiken jouw gegevens om de Service te leveren en te verbeteren. Door de Service te gebruiken, ga je akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders bepaald in dit privacybeleid , hebben termen die in dit privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze algemene voorwaarden, die toegankelijk zijn via www.lisettekok.nl.

Definities

Service

Service is de website www.lisettekok.nl van Lisette Kok Coaching, en de coachingsessies.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over een levend individu die kan worden geïdentificeerd op basis van die gegevens (of van die en andere informatie die in ons bezit is of waarschijnlijk in ons bezit zal komen).

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service of uit de Service- infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een pagina bezoek).

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes gegevens die zijn opgeslagen op jouw apparaat (computer of mobiel apparaat).

Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke betekent de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen, of samen, of gemeenschappelijk met andere personen) bepaalt voor welke doeleinden en op welke manier persoonlijke informatie wordt of zal worden verwerkt. Voor het doel van dit privacybeleid zijn wij een gegevensbeheerder van jouw persoonlijke gegevens.

Gegevensverwerker (of dienstverlener)

Gegevensverwerker (of dienstverlener) betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens de gegevensbeheerder verwerkt. Wij kunnen de diensten van verschillende serviceproviders gebruiken om jouw gegevens effectiever te verwerken.

De betrokkene (of gebruiker)

De betrokkene is elke levende persoon die onze service gebruikt en is het onderwerp van persoonlijke gegevens.

Verzameling en gebruik van informatie

Wij verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze service aan jou te leveren en te verbeteren.

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze Service kunnen we je vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met je op te nemen of om je te identificeren (“Persoonlijke gegevens”). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • Emailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • Postcode
 • Stad

Cookies en gebruiksgegevens

We kunnen jouw Persoonsgegevens gebruiken om contact met je op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die interessant voor je kan zijn. Je kunt ervoor kiezen om geen of al deze berichten van ons te ontvangen door de afmeldlink of instructies in elke email die we sturen te volgen, of door contact met ons op te nemen via email op coaching@lisettekok.nl.

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen over hoe de Service wordt geopend en gebruikt (“Gebruiksgegevens”). Deze gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van jouw computer (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina’s van onze dienst die je bezoekt, de tijd en datum van jouw bezoek, de tijd die op die pagina’s is doorgebracht, uniek apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

Tracking & Cookies Data

We gebruiken cookies en vergelijkbare tracking technologieën om de activiteit op onze Service bij te houden en bepaalde informatie te bewaren. Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatie kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar jouw browser gestuurd en op jouw apparaat opgeslagen.

Tracking Technologieën die ook worden gebruikt, zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze service te verbeteren en te analyseren. Je kunt jouw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als je echter geen cookies accepteert, kun je sommige delen van onze service mogelijk niet gebruiken.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

 • Sessiecookies. We gebruiken sessiecookies om onze service te gebruiken.
 • Voorkeurscookies. We gebruiken voorkeurscookies om jouw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
 • Beveiligingscookies. We gebruiken veiligheidscookies voor veiligheidsdoeleinden.

Gebruik van gegevens

Lisette Kok Coaching gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om onze service te verlenen en te onderhouden
 • Om je op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze Service
 • Om je in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Service wanneer je daarvoor kiest
 • Om klantenondersteuning te bieden
 • Om analyse of waardevolle informatie te verzamelen, zodat we onze service kunnen verbeteren
 • Om het gebruik van onze Service te controleren. Technische problemen opsporen, voorkomen en aanpakken
 • Om je te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met die je al hebt gekocht of waarnaar je hebt gevraagd, tenzij je ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.

Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens onder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Als je uit de Europese Economische Ruimte (EER) komt, is de rechtsgrond van Lisette Kok Coaching voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie die in dit privacybeleid wordt beschreven, afhankelijk van de persoonlijke gegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we deze verzamelen. Lisette Kok Coaching kan jouw persoonsgegevens verwerken omdat:

 • We moeten een contract met je sluiten. Je hebt mij hiervoor toestemming gegeven
 • De verwerking is in ons legitieme belang en wordt niet ondermijnd door jouw rechten
 • Voor betalingsverwerking doeleinden
 • Om te voldoen aan de wet.

Bewaring van gegevens

Lisette Kok Coaching bewaart jouw Persoonsgegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid . We bewaren en gebruiken jouw Persoonsgegevens voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we jouw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetten), geschillen op te lossen en onze juridische overeenkomsten en ons beleid af te dwingen. Lisette Kok Coaching bewaart ook Gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze Service te verbeteren, of we zijn wettelijk verplicht om deze gegevens voor langere tijd te bewaren.

Overdracht van gegevens

Jouw informatie, inclusief persoonlijke gegevens, kan worden overgedragen aan – en onderhouden op – computers buiten jouw staat, provincie, land of andere overheids regio waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die van jouw jurisdictie. Jouw instemming met dit privacybeleid gevolgd door jouw indiening van dergelijke informatie betekent jouw instemming met die overdracht. Lisette Kok Coaching zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat er geen overdracht van jouw persoonlijke gegevens zal plaatsvinden aan een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn ingesteld inclusief de beveiliging van jouw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van gegevens

Zakelijke transactie

Als Lisette Kok Coaching betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen jouw persoonsgegevens worden overgedragen. We zullen dit melden voordat jouw persoonlijke gegevens worden overgedragen en onderhevig zijn aan een ander privacybeleid.

Openbaarmaking voor wetshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan van Lisette Kok Coaching worden verlangd dat ze jouw persoonsgegevens openbaar maken als dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

Wettelijke vereisten

Lisette Kok Coaching kan jouw Persoonsgegevens te goeder trouw onthullen dat dergelijke actie nodig is:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten of eigendom van Lisette Kok Coaching te beschermen en verdedigen
 • Om mogelijke misstanden in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen
 • Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Beveiliging van gegevens

De beveiliging van jouw gegevens is belangrijk voor ons, maar weet dat geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om jouw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Jouw gegevensbeschermingsrechten onder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Als je inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), heb je bepaalde gegevensbeschermingsrechten. Lisette Kok Coaching streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om je in staat te stellen het gebruik van jouw Persoonsgegevens te corrigeren, wijzigen, verwijderen of beperken. Als je wilt worden geïnformeerd over welke persoonsgegevens we over jou bewaren en als je wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, neem dan contact met mij op via coaching@lisettekok.nl.

In bepaalde omstandigheden beschik je over de volgende gegevensbeschermingsrechten:

 • Het recht op toegang, update of verwijdering van de informatie die we over je hebben. Wanneer dit mogelijk is gemaakt, kun je jouw persoonsgegevens inzien, bijwerken of verwijderen.
 • Het recht op rectificatie. Je hebt het recht om jouw informatie te laten corrigeren als die informatie onjuist of onvolledig is.
 • Het recht om bezwaar te maken. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Het recht op beperking.
 • Je hebt het recht om te verzoeken dat we de verwerking van jouw persoonlijke gegevens beperken.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je hebt het recht om een kopie van de informatie die we over je hebben in een gestructureerd, machineleesbaar en algemeen gebruikt formaat te ontvangen.
 • Het recht om toestemming in te trekken.
 • Je hebt ook het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken wanneer Lisette Kok Coaching op je toestemming vertrouwde om je persoonsgegevens te verwerken.

Houd er rekening mee dat we je kunnen vragen om jouw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en gebruik van jouw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met jouw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).

Dienstverleners

We kunnen externe bedrijven en individuen in dienst nemen om onze service te vergemakkelijken (“serviceproviders”), om de service namens ons te leveren, om service gerelateerde services uit te voeren of om ons te helpen analyseren hoe onze service wordt gebruikt. Deze derden hebben alleen toegang tot jouw persoonlijke gegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of voor enig ander doel te gebruiken.

Analytics

We kunnen externe serviceproviders gebruiken om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google en die websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Service te volgen en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren. Je kunt ervoor kiezen om jouw activiteit op de Service niet beschikbaar te maken voor Google Analytics door de Google Analytics opt- out browser-add-on te installeren. De add-on voorkomt dat Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over bezoek activiteit. Ga voor meer informatie over de privacy praktijken van Google naar de webpagina Privacy en voorwaarden van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Gedrags Marketing

Lisette Kok Coaching gebruikt marketingdiensten om na jouw bezoek aan onze Dienst te adverteren op websites van derden. Wij en onze externe leveranciers gebruiken cookies om advertenties te informeren, optimaliseren en weergeven op basis van jouw eerdere bezoeken aan onze service.

Google AdWords

Google AdWords-marketingdienst wordt geleverd door Google Inc. Je kunt je afmelden voor Google Analytics voor display-advertenties en de Google Display Netwerk-advertenties aanpassen door naar de pagina met Google Ads-instellingen te gaan: http://www.google.com/settings/ads. Google raadt ook aan om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – voor jouw webbrowser te installeren. Google Analytics Opt-out Browser Add-on biedt bezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics. Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Google naar de webpagina Privacy en voorwaarden van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Betalingen

We kunnen betaalde producten en / of diensten leveren binnen de Service. In dat geval gebruiken we diensten van derden voor betalingsverwerking (bijv. Betalingsverwerkers). We zullen jouw betaalkaartgegevens niet opslaan of verzamelen. Die informatie wordt rechtstreeks verstrekt aan onze externe betalingsverwerkers van wie het gebruik van jouw persoonlijke informatie wordt beheerst door hun privacybeleid . Deze betalingsverwerkers houden zich aan de standaarden van PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, Mastercard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten zorgen voor een veilige verwerking van betalingsgegevens.

Links naar andere sites

Onze service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als je op een link van een derde partij klikt, word je doorgestuurd naar de site van die derde partij. We raden je ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die je bezoekt te lezen. We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Privacy van kinderen

Onze service richt zich tot niemand onder de 18 jaar (“kinderen”). We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand onder de 18 jaar. Als je een ouder of voogd bent en je weet dat jouw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van ouderlijke toestemming, nemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen je op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen. Je wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.